•  
Oferty pracy
Wróć do listy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

poszukuje kandydata

na stanowisko

Specjalista ds. infrastruktury kolejowej

w

Sekcji Zarządzania Infrastrukturą Kolejową

w Pionie WsparciaSpecjalista ds. infrastruktury kolejowej

 

Pasujesz do nas, jeśli:

• Posiadasz wykształcenie minimum średnie zawodowe.

• Posiadasz doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą i naprawami taboru kolejowego.

• Posiadasz doświadczenie zawodowe przy budowie, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej.

• Posiadasz znajomość zagadnień dotyczących infrastruktury, eksploatacji i automatyki kolejowej oraz budowy i eksploatacji bocznicy kolejowej.

• Znajomość aktów prawnych związanych z transportem kolejowym w tym Ustawy o transporcie kolejowym.

• Prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane jest:

 

• Uprawnienie toromistrza.

• Uprawnienie automatyka urządzeń SRK.

• Uprawnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego w specjalności: węzły, stacje i linie kolejowe.

• Ukończenie kursu przygotowującego do wykonywania czynności odbiorów technicznych i wydawania Świadectw sprawności pojazdów kolejowych.

 

 

Do Twoich codziennych zadań należeć będzie:

• Monitorowanie dokumentacji stanu technicznego infrastruktury kolejowej  dla zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego.

• Aktualizacja dokumentacji technicznej związanej z pracą bocznicy kolejowej.

• Analizowanie i sprawdzanie dokumentacji dotyczącej stanu infrastruktury kolejowej, prowadzonych na niej pracach konserwacyjnych, przeglądowych i utrzymaniowych.

• Uczestniczenie w odbiorach robót realizowanych przez podmioty zewnętrzne dla zapewnienia właściwej jakości wykonywanych robót.

• Uczestniczenie w pracach przeglądowych infrastruktury kolejowej ( kontrola okresowa roczna nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym).

• Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami dla ewidencjonowania wykonywanych prac, zużycia materiałów i ponoszonych kosztów.

• Wykonywanie prac kontrolnych związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej.

Opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzonych kontroli infrastruktury kolejowej ze wskazaniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz kontrola ich realizacji.

• Udział w komisjach powypadkowych.

 

Korzyści dla Ciebie:

 

• Stabilne zatrudnienie • Prywatna opieka medyczna • Ubezpieczenie na życie • Rozwój swoich pasji • Rozwój zawodowy • Doświadczony zespół • Konkursy z nagrodami • Bogaty pakiet socjalny

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą opcji „Aplikuj na stanowisko”.

 

Termin składania dokumentów upływa 08.12.2019 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.

 

 

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI zamieszczoną na stronie internetowej https://rekrutacja.grupaazoty.com/.

 

  •  
 
  •  
Oferty pracy

Jesli obecnie nie dysponujemy odpowiednimi ofertami, ale jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Grupie Azoty, zgłoś się do rekrutacji ciągłej, wypełniając formularz aplikacyjny. Twoja aplikacja trafi do bazy kandydatów, stanowiącej główne źródło, z którego korzystamy przy poszukiwaniu kandydatów do pracy.

Osoby znajdujące się w bazie kandydatów są brane pod uwagę we wszystkich prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych

  •