•  
Oferty pracy
Wróć do listy

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny Księgowy

w Biurze Głównego Księgowego

 

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za nadzór nad:

 

·         prowadzeniem ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, 5 Działów Księgowości obejmujące poszczególne obszary księgowości),

·         sporządzaniem sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF jednostkowej  i skonsolidowanej w tym:

§  miesięcznych danych finansowych,

§  pakietów konsolidacyjnych  na potrzeby konsolidacji dla jednostki dominującej (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej, rocznej),

§  kwartalnych, półrocznych i rocznych (w tym giełdowych raportów okresowych),

§  prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatków: CIT, VAT, podatków i opłat lokalnych, akcyzy,

·         koordynacją sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,

·         koordynacją przebiegu przeglądu i badania sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie,

·         analizą i wdrażaniem zmian w przepisach rachunkowych i podatkowych,

·         wnioskowaniem i wprowadzaniem zmian do polityki rachunkowości oraz innych aktów normatywnych z obszaru księgowości,

·         zarządzaniem ryzykiem w obszarach rachunkowych i podatkowych oraz jego ograniczaniem,

·         opiniowaniem umów oraz niestandardowych rozwiązań pod kątem ewidencji księgowej,

·         współpracą z jednostką dominującą oraz ze spółkami zależnymi w obszarze księgowości.

 

 

    Od potencjalnego kandydata oczekujemy:

 

      DOŚWIADCZENIE

 

·         co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w średniej lub dużej firmie produkcyjnej lub produkcyjno – usługowej, firmie audytorskiej, w tym min. 5 lat na stanowiskach kierowniczych w służbach finansowo-księgowych,

·         doświadczenie w sprawozdawczości finansowej,

·         doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

·         dodatkowy atut: doświadczenie zawodowe w firmie notowanej na rynku giełdowym.

 

    UMIEJĘTNOŚCI i WIEDZA

 

·         wykształcenie wyższe ekonomiczne (min. magisterskie) o specjalności rachunkowość, finanse lub pokrewne,

·         znajomość przepisów prawa podatkowego i bilansowego w tym MSSF,

·         znajomość systemów informatycznych klasy ERP w tym np. SAP,

·         znajomość języka angielskiego min. na poziomie średnio-zaawansowanym.

 

 

Poszukujemy osoby:

 

·         samodzielnej,

·         zaangażowanej,

·         odpowiedzialnej,

·         dokładnej,

·         dyspozycyjnej,

·         odpornej na stres.

 

 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:

 

·         atrakcyjne wynagrodzenie,

·         interesującą i odpowiedzialną pracę w Spółce z branży chemicznej, notowanej na giełdzie,

·         stabilne zatrudnienie,

·         opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet stomatologiczny,

·         pracowniczy program emerytalny,

·         nagrodę roczną,

·         nagrody jubileuszowe,

·         bogaty pakiet socjalny,

·         dodatkowe dni wolne,

·         możliwość doskonalenia zawodowego poprzez szkolenia i kursy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.18 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 2018 poz.1000)”

  •  
 
  •  
Oferty pracy

Jesli obecnie nie dysponujemy odpowiednimi ofertami, ale jesteś zainteresowany podjęciem pracy w Grupie Azoty, zgłoś się do rekrutacji ciągłej, wypełniając formularz aplikacyjny. Twoja aplikacja trafi do bazy kandydatów, stanowiącej główne źródło, z którego korzystamy przy poszukiwaniu kandydatów do pracy.

Osoby znajdujące się w bazie kandydatów są brane pod uwagę we wszystkich prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych

  •