•  
Dane kontaktowe

Szczegółowe dane kontaktowe spółek prowadzących rekrutację poprzez serwis rekrutacje.grupaazoty.com:


1) Grupa Azoty S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Infolinia: +48 14 637 37 37, hr.tarnow@grupaazoty.com
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000075450, REGON: 850002268, NIP: PL 873-000-68-29
Kapitał zakładowy i wpłacony: 495 977 420 PLN

2) Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 886 34 31, +48 81 565 30 00, hr.pulawy@grupaazoty.com

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000011737, REGON: 430528900, NIP: 716-000-18-22
Kapitał Zakładowy:191 150 000 zł

3) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel.: +48 91 317 17 17, hr.police@grupaazoty.com
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000015501, REGON: 810822270, NIP: PL 851-02-05-573
Kapitał zakładowy i wpłacony: 750 000 000 PLN
 

 

 

  •